Afdrukken

Sinds haar start beschikt All Hands Services B.V. over de VCU certificering. Op deze wijze waarborgt men zich aan de veiligheid voor haar medewerkers en werkt conform de gewenste processen. Haar audit heeft zij met vlag en wimpel mogen behalen waardoor zij haar certificering verlengd heeft. De documentatie was goed inzichtelijk en op orde. Het nastreven van haar certificering is primair om zo haar dienstverlening op hoog niveau te behouden. Haar medewerkers hebben vooraf direct inzichtelijk welke rechten en plichten zij hebben. In de uitvoering worden werkzaamheden vooraf besproken om zo tot een veilige en juiste uitvoering te komen. Dit heeft geresulteerd in meerdere, opeenvolgende jaren te werken waarin er geen ongevallen en/of calamiteiten waren. Ook voor dit jaar zullen wij dit met elkaar nastreven en is deze audit exact de weerspiegeling van het hoge, behaalde niveau!