• Voor administratief-, commercieel-, bouw-, IT, technisch- en veiligheidspersoneel.
  • We bring Employees & Employers successfully together!
  • Ihre Wünsche und Anforderungen, die Anleitung in eine fantastische Zukunft.
  • Wij gaan de uitdaging aan en deinzen nergens voor terug!

Wij, All Hands Services B.V., verzoeken elke bezoeker van onze website, de onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door uw bezoek aan deze website, stemt u  in met deze gebruiksvoorwaarden.

Onze website, de daaraan gekoppelde software en daarop aanwezige inhoud (tekst en beeldmateriaal) worden beschermd door rechten van intellectueel eigendom. Dat betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om zonder onze nadrukkelijke toestemming de website en de inhoud op enigerlei wijze anderszins te gebruiken dan voor het bezoek aan de website en kennisneming van de daarop aanwezige inhoud.

Gebruik van onze website en de daarop aanwezige inhoud, geschiedt volledig voor uw eigen rekening en risico. Wij verstrekken geen garantie over de juistheid van door ons via de website getoonde inhoud en wijzen iedere vorm van schade, welke bij u is ontstaan door bezoek en of gebruik daarvan, nadrukkelijk af.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gebruik van de links die op onze website zijn geplaatst en de inhoud van de website(s) die via deze links benaderbaar zijn.